<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" Conn.ConnectionString = "Data Source=" & Server.MapPath ("sayac/sayac.mdb") Conn.Open Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "SELECT * from veriler", Conn, 1,3 rs.Movelast if session("TotalCount")=0 and session("DailyCount")=0 then session("TotalCount")=rs("toplam")+1:session("DailyCount")=rs("gunluk")+1 'toplam ve gunluk hit sayisi ilave. if rs("tarih")=Date then rs("gunluk")=session("DailyCount"):rs("toplam")=session("TotalCount") if rs("tarih")<>Date then rs.Addnew:rs("tarih")=date:rs("gunluk")=1:session("DailyCount")=1:rs("toplam")=session("TotalCount") rs.Update End if rs.Close:set rs=nothing:conn.Close:set conn=nothing%>
İkinciel Ürünler
Ana Sayfa
Hazır Sistem, Notebook
Bilgisayar Parça Fiyatları
Cazip Kampanyalar
Bit Pazarı,Ivır Zıvır

Teknik Servis

Ücret Tarifesi
Bilgi Sayfası

Laptop / Netbook

2.El Laptoplar
2.El Hazır Sistemler
2.El parçalar

Elinizdeki ürünü bize
Satmak için

Fiyatmatik
Parça Alış listesi
Özel Teklif Formu
Satış Sözleşmesi
Bilgi

İletişim

Adres Bilgileri ve Kroki
Banka Hesap Numaraları
E-Posta
Ziyaretçi Verileri
Aktif: <%=application("ziyaret")%>
Bugün: <%=session("DailyCount")%>
Toplam: <%=session("totalcount")%>