<%@ Language=VBScript %> <%deg=Request.QueryString("rety") Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" Conn.ConnectionString = "Data Source=" & Server.MapPath ("liste.mdb") Conn.Open Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs.Open "SELECT * from oem where([oem.bit]=false) order by kodno asc", Conn, 1,3 %>

FİYATMATİK
Dikkat!Bu bölüm sizin elinizdeki ürünleri alış fiyatlarımızdan hesaplamak içindir.
Buradan alacağınız fiyatlar bizim satış fiyatlarımız değildir.
<% Sub taniyaz() if rs("kodno")=a*1000 then %> "%> "%> " End if End Sub %> <% do while not rs.EOF %> <% a=12:cins="CPU":taniyaz a=20:adetdrop:cins="RAM":taniyaz a=25:adetdrop:cins="HARDDISK":taniyaz a=30:adetdrop:cins="ANAKART":taniyaz a=40:adetdrop:cins="OPTIK_SÜRÜCÜ1":taniyaz a=42:adetdrop:cins="OPTIK_SÜRÜCÜ2":taniyaz a=45:adetdrop:cins="EKRAN_KARTI":taniyaz a=48:adetdrop:cins="KART_OKUYUCU":taniyaz a=50:adetdrop:cins="MONITOR":taniyaz a=55:adetdrop:cins="SES_KARTI":taniyaz a=58:adetdrop:cins="TV_KARTI":taniyaz a=60:adetdrop:cins="NETWORK":taniyaz a=65:adetdrop:cins="MODEM":taniyaz a=70:adetdrop:cins="KLAVYE":taniyaz a=72:adetdrop:cins="MOUSE":taniyaz a=75:adetdrop:cins="UPS":taniyaz a=78:adetdrop:cins="SPEAKER":taniyaz a=80:adetdrop:cins="KASA":taniyaz a=82:adetdrop:cins="YAZICI":taniyaz a=85:adetdrop:cins="TARAYICI":taniyaz a=88:adetdrop %> <% rs.MoveNext:loop %>

***** FiYATMATiK ***** FiYATMATiK ***** FiYATMATiK *****     ELINDEKiLERi     FiYATLANDIR    *****  HEMEN   NAKiT   SAT ***** ,  ANINDA  SÖZLEŞMEYI    HAZIRLA  *****   NAKİT  SAT   *****   HEMEN  SAT *****

Ürün Grubu Ürün ismi Adet Fiyat ($) Tutar ($)
<%Response.write cins%>
Elinizdeki ürünler TOPLAM$ USD'dir.
Ürün Sahibi kimlik bilgileri
ADI SOYADI: E-MAIL
TELEFON CEP TEL
ADRES: